CURRICULUM VITAE

 Personalia

Herbert Prinsportret Herbert Prins

Fassbinderstraat 5 1325 RP Almere.

Telefoon 036-5354804; mobiel 06 50471745

Burgerlijke staat Gehuwd, twee kinderen

E-mail h.prins@wxs.nl

Linkedin http://www.linkedin.com/in/herbertprins

Twitter http://www.twitter.com/hprins

Werkervaring

2013 – heden Directeur en mede-eigenaar van Prins Delevie bv. Delevie.nl is de online Deli zaak van Nederland. Delevie.nl gaat over smaken en lekkernijen die verder lastig te krijgen zijn in Nederland.

2012 – heden 4aneo (Independent co-worker), Het leveren van Interim-management en consultancy zijn de belangrijkste activiteiten. Dit op gebied van organisatie, innovatie, HRM, arbeidsmarkt, bemiddeling, IT, commercie en E-business (o.a. Socialmedia).

2006 – 2012 USG People,

2008 – 2012 USG People ITS: E-business/ICT Consultant Advisering aan directie/bestuur en management van USG People en haar werkmaatschappijen. Verantwoordelijk voor het programma Power of Open. In dit programma werden innovatieve trajecten op gebied van Internet, ICT en E-Business opgezet. Referentie: Boris van Beek Postbus 3712700 AJ Zoetermeer borisvanbeek@hotmail.com +31 620849479

1/07/2006 – 2008 Usg Hr forces: Manager operations. Opzetten van een online HR -Dienst. Verantwoordelijk voor de delivery van de Hrm consultancy diensten aan het midden en klein bedrijf en de uitrol van een aantal HR portalen voor de verschillenden USG labels. Referentie: Gert Klamer Postbus 64 Meppel 7940 AB klamer.gert@gmail.com +31 614955082

2006 – 30/06/2006 Technicum detachering: Manager detachering. Referentie: Patrick van der Ploeg Bellamypark 3 (4381 CG) Postbus 5014 4380 KA Vlissingen patrick.van.der.ploeg@humares.com +31 (0)118-429000

2005 – 2006 Imtech Telecom: Manager detachering. Eindverantwoordelijk voor de afdeling detachering. Verantwoordelijk voor het vinden van een potentiële koper van de detacheringactiviteit van Imtech Telecom. Mede verantwoordelijk voor het verkoopproces aan Technicum (onderdeel van USG People). Referentie: Jan-Willem Sigtermans jan-willem.sigtermans@imtech.nl Imtech ICT Head Office Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den Ijssel +31 651228261

 2002 – 2005 Matchcare: Sales Manager, verantwoordelijk voor de sales. De sales organisatie bestond verder uit vijf account managers en support. Matchcare helpt organisaties die streven naar optimale inzetbaarheid van mensen. De delivery, consultancy en product ontwikkeling was een essentieel onderdeel van de sales verantwoordelijkheid. Referentie: Bart van der Schelde Hermelijnlaan 39 Hilversum bart-en-jacqueline@hetnet.nl +31655153226

 1992 – 2002 Yacht ICT, voorheen Randstad Automatiseringsdiensten (RAD)

2001 – 2002 Senior Account Manager, verantwoordelijk voor het segment ICT.

2000 – 2001 Business Unit Manager IBM.

1999 – 2000 Projectleider voor het outplacement traject van RMS (Randstad Millennium Services)

1998 – 2000 Resource Development Manager IBM, verantwoordelijk voor een tweetal competence centres.

1994 – 1998 Consultant voor het management van RAD: offerte trajecten, ontwikkeling en bewaking, kwaliteitssysteem, kennismanagement.

1992 – 1998 Senior Consultant bij de volgende opdrachtgevers:

ING bank: eurocoördinator van de afdeling Cards & Loyalty; projectleider administratieve organisatie introductie Chipper/Chipknip betaalautomaten; Automatisering Sociale Zekerheid (ASZ/UWV): beschrijving AO HRM.

Rabobank (RaboFacet): projectleider.

Novotel Amsterdam: senior consultant

Ministerie van Defensie: informatieanalist / trainer.

Hogeschool van Amsterdam: hoofd studentenadministratie.

 1990 – 1992 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds: historicus Bureau Wet Indisch Verzet. Het onderzoeken van aanvragen voor buitengewoon pensioen.

 1988 Gemeente Utrecht: historicus, voor het opzetten van een tentoonstelling over het verzet in Utrecht. PR-werkzaamheden, het begeleiden van een tentoonstelling en gastheer.

1981 – 1990 Diverse uitzendwerkzaamheden, zoals magazijnmeester, chauffeur en bedrijfsleider broodjeszaak.

 Nevenfunctie

2007-2013 Voorzitter Wsv Flevomare. Portefeuille externe betrekkingen

1995- 2004 Bestuurslid van de Afdeling Beheer van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI). Portefeuille activiteiten

1993 – 1996 Voorzitter van de Kwaliteitskring Randstad

 Opleiding

2011 (Strategic) Commercial Consult training van Professional Capital

2004 – 2006 Executive MBA General Management Programma bij het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen).(geen thesis)

2002 Kernactiviteiten bankbedrijf, Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBESVV).

2001 Strategic selling (DOOR).

2000 – 2002 Hoofdopleiding Bedrijfskunde (HBK) bij het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO).

1999 Management development training (Inzerelli), Commerciële training (Krauthammer), Training beoordelingsgesprekken (Boertien & Partners),

1998 Training Carrière planning (Boertien & Partners)

1997 Projectmanagement (Hogeschool West-Brabant)

1992 -1996 Diverse vakopleidingen op gebied van methodieken, technieken en tools binnen de informatica (Synon, ITIL, Ambi, Prince II, SDM/AO).

1992 Vakopleiding IBM AS/400 specialist; een opleiding op HBO niveau.

1991 NIMA-A (marketing)

1983 – 1989 Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Specialisatie: contemporaine geschiedenis.

1980 -1982 Landbouwhogeschool te Wageningen (niet afgerond).

1980 VWO B

1973 – 1979 Havo B

 

Overige gegevens

Talenkennis Engels – goed

Duits – goed

Frans – matig

Spaans – matig

Hobby’s Zeilen (zeetochten en wedstrijdsport), schaatsen, koken

Projecten Portfolio 2006-2013

 HR Solutions 2006 -2009

HR Solutions was een klanten internet portaal waar door middel van Hr kennis (Scans, FAQ, documenten en online advies) aanvragen werden gegenereerd voor verschillende werkmaatschappijen van USG People (Startpeople, Content, Creyffs). Eerst als project manager (2006) verantwoordelijke voor het opzetten van de operationele organisatie en de consultancy producten, vervolgens als operational manager (2007) verantwoordelijk voor de exploitatie en de uitrol binnen de werkmaatschappijen en in 2008 verantwoordelijk voor de overdracht aan de werkmaatschappijen en ontmanteling van de (project)organisatie.

 Power of open 2009 -2011

Opzetten van een open innovatie platform binnen USG People. Binnen dit platform worden kandidaat- en klant oplossingen voor USG people en haar werkmaatschappijen ontwikkeld en opgestart. In 2009 initiator van dit platform. Dit platform heeft in de zomer van 2009 een formele status gekregen. Opdracht een whitepaper te schrijven met mogelijke projecten die USG People een innovatie sprong zouden opleveren. Dit rapport is eind 2009 gepresenteerd aan de board van USG People, met als resultaat dat wij opdracht hebben gekregen tien projecten te gaan uitvoeren. Vanaf 2010 samen met Boris van Beek eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van deze projecten. Mijn taak was het opstellen van de projectbrieven en zo de funding te realiseren. Na het verkrijgen van de funding het opstellen van een projectvoorstel en per project het realiseren van een project organisatie, dit conform de Prince2 methodiek. In de projectfase per project als stuurgroeplid of adviseur verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de board van USG People. USG People heeft met dit platform een grote stap gedaan als een van de belangrijkste spelers op de online arbeidsbemiddeling.

 Klant online activatie 2011

Dit was één van de spin off projecten van de power of open. Optimalisatie van het online klant proces voor verschillende werkmaatschappijen van USG People. Dit is onder andere gedaan door de inzet van een Call centre. Als adviseur van de directie van Creyfs, Starpeople, Content (later Unique), Starjob (later Secretaryplus) heb ik de funding geregeld voor 2 pilots en deze opgestart. Op basis van deze pilots twee projectvoorstellen goedgekeurd gekregen bij de project portfolio board.

 Activatie mobiele platformen 2011

Activeren van een aantal internet platformen van de werkmaatschappijen van USG People voor mobiele devices. Projectbrieven goedgekeurd gekregen met als effect de realisatie door de lijn van een aantal mobiele websites. Dit had als effect dat de toestroom via dit kanaal met 20 % is gestegen.

 Gus.nl 2010

Opzetten van een job board voor de werkmaatschappijen van USG People. Gus.nl genereert momenteel 10K aan bezoekers per dag met een conversie van 10%. Dit heeft tot een grote kosten reductie geleid in het gebruik van externe job boards. Zowel de initiatie van dit project gedaan als de realisatie, als wel de overdracht aan de staande organisatie. Dit project is geheel door de USG People organisatie uitgevoerd waardoor zowel de totale kosten als de out of pocket kosten zeer laag waren. Door gebruik te maken van agile ontwikkel methodes is ook de doorloop tijd zeer kort geweest (6 maanden). Uiteindelijk is na oplevering Boris van Beek en mij gevraagd dit project als voorbeeld van innovatie en samenwerking te presenteren op de internationale Management Meeting van 2010.

 Werken bij USG People site 2011

Opzetten van een centrale werken-bij-site ter vervanging van de decentrale werken-bij-sites. Dit leverde zowel een kostenreductie op als een vergroting van de conversie en bezoekersaantallen. Zowel de funding geregeld middels projectkaart en advies aan de board als de realisatie in de functie van project manager. Tijdens de realisatie gebruik gemaakt van agile ontwikkel methodes. Ondanks de vele externe en interne partijen die betrokken waren bij de realisatie van dit project en de wetenschap dat ik door de reorganisatie, en de meeste van de projectleden met mij, na de oplevering USG People zou verlaten, is dit project met succes binnen budget en tijd opgeleverd.

 Het opzetten van een online facturatie module 2010

Voor verschillende grote klanten het papieren facturatie proces vervangen door een online facturatie proces. Als adviseur een “Workaround” gevonden in de bestaande systemen, waardoor door middel van een kleine aanpassing toch in het gewenste formaat van de klant kon worden gefactureerd. Dit heeft tot effect gehad dat twee grote klanten van Content en Start People behouden zijn.

 Pilots video acquireren, aanbieden en selecteren 2011

Het opzetten van verschillende pilots voor testen van het gebruik van video conferencing tools in het acquireren van klanten, het aanbieden van kandidaten en het selecteren van kandidaten. De eerste resultaten van de pilots waren, dat zowel klanten als kandidaten veel baat hadden bij de nieuwe methodes. De problemen lagen voornamelijk in de eigen organisatie. Secretary Plus heeft tijdens de pilot besloten een aantal mobiele vestigingen te organiseren die gebruik maakten van deze methode.

 Apple APP 2010

Laten ontwikkelen van een USG People App ten behoeve van de investeerders. Deze App is tijdens een aantal aandeelhoudersvergaderingen verspreid. De App geeft de actuele aandelenkoers en het laatste nieuws over USG People inclusief de buzz op de social media.

 Meten is Weten 2011

Meet methodiek en -systemen voor de werkmaatschappijen van USG People opgezet om de online conversie van klanten en kandidaten te kunnen meten. Zowel de methodiek opgezet als de projectbrief en een plan opgesteld en goedgekeurd gekregen door de project portfolio board. Deze meetmethodiek zal USG People in 2012 implementeren bij de ontwikkeling van nieuwe systemen. Voor deze methodiek is gebruik gemaakt van veel externe internet bronnen en de uitdaging lag in de interpretatie van de verschillende bronnen. Als voorbeeld hebben we met spreadsheets en SPSS een voorbeeld rapportage gemaakt.

 Search and Match 2011

Onderzoek naar het effect van verschillende search en match methodieken voor het uitzend proces. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van verschillende workshops met internationale pakketleveranciers en wetenschappelijke bronnen. Dit heeft geleid tot een pilot. Ik was als projectleider verantwoordelijk voor de externe bronnen en heb zowel de projectbrieven als de projectvoorstellen opgezet en de board geadviseerd. De bevindingen en adviezen zijn meegenomen in het zogenaamde Amadeus project (project om de primaire systemen te verbeteren van USG People) en hiervoor een tweetal workshops gedaan.

 Social media Humares 2012

Het gebruik van Social media verbeteren onder het indirecte personeel van de werkmaatschappijen van Humares om zowel de acquisitie van opdrachten (klanten) als kandidaten te vergroten. Als consultant betrokken bij dit project. Hiervoor gebruik gemaakt van de open innovatie concepten. Humares is begin 2012 gestart met een aantal meetings en ik heb hiervoor zowel de presentaties gegeven als de opzet van de richtlijnen voor het gebruik en een plan van aanpak opgesteld. De eerste effecten waren een activatie van de eigen medewerkers van Humares op de verschillende sociale netwerken.

 Social media Imtech ICT 2012

Het gebruik van Social Media verbeteren bij de professionals van Imtech ICT TS om meer kandidaten via “referral” binnen te krijgen, meer klanten en opdrachten te verkrijgen en de naamsbekendheid te verbeteren. Hiervoor is het door mij opgestelde plan van aanpak goed gekeurd. Bij de kickoff het plan aan de medewerkers gepresenteerd. De medewerkers waren, tegen de eerste verwachting van Imtech in, erg enthousiast. (Referentie Jan Willem Sigtermans)

 Social media Superb 2013

Training van de De ERP Profesionals in het gebruik van Social media.

Opzetten van de webshop delevie.nl 2013

 Bouw inrichting en operationeel management van de webshop delevie.nl (Referentie Bart van der Schelde)

SEO training webshop IBO (via de HEUS marketing) 2013

 Training van de Amerikaanse product en sales managers in het managen van SEO (Search Engine Optimalization) vriendelijke producten (Referentie John Wittmaekers)

 SEO advies voor de webshop van Peak Sport Benelux

 Advies om de website van Peak Sport Benelux verder te optimaliseren zoadat er meer bezoekers op de website komen en er een betere interacties tussen de socialmedia en de website komt. Dit moet de zowel de omzet van de webshop als de offline verkoop vergroten. (Referentie Gert Klamer)

Deel en have fun
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Hyves

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *