L’art pour l’art of waarom de rode stip bij De Wereld Draait Door moet komen.

Op vier november a.s. wordt voor de vierde keer in Almere een TEDx georganiseerd, deze keer met de titel “Tiny Big Change”. Centraal staan dan de sprekers met hun verhaal. Sinds jaar en dag staan TEDx sprekers op een rode stip en die stip is dan het middelpunt van de wereld.

Is deze Stip kunst? Nee, niet zolang de sprekers deze gebruiken als plaats van hun verhaal. Maar dat zou ook gelden voor de dansers en de Nachtwacht, als ik de Nachtwacht van de muur haal en er een dansfeest op organiseer. Het antwoord op de vraag wat kunst is, zal altijd afhankelijk zijn van het tijdperk, de cultuur en de gezichtspunten van wie die vraag beantwoord.

Ging het de Franse dichters in de 19e eeuw toen ze de “L’art pour l’art” principes verkondigden om hetzelfde als Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc nu, die het Latijnse equivalent gebruikt? Ars gratia Artis

Of is het maken van de film een ambacht? Lees verder

Zzp’ers : oplossing of medeschuldig aan mislukken ICT projecten bij de overheid?

ZZP’ers werken mee aan ICT-projecten van de overheid en het is er een onoverzichtelijke boel, zonder een scherp uitgangspunt en zonder goede beheersing en aansturing. Is hier een verband of niet. Vandaag presenteert Ton Elias van deTijdelijke Commissie ICT-projecten (TCICT) hun rapport (zie hier). In dat rapport dat duidelijk is geschreven en er geen doekjes om windt, wordt o.a. de rol van externen (ICT leveranciers en ook ZZP’ers ) expliciet benoemd. Er wordt naast mogelijk o.a. misbruik, ook gerept over het fenomeen dat de drang van een externe om onmisbaar te zijn om zo meer geld te kunnen verdienen, zeer negatieve effecten heeft op de lopende projecten.

(youtube filmpje van de presentatie van het rapport)

Nu is dat laatste punt iets waar ik vaak op hamer (zie hier). Juist de methode van werving van externen is hier debet aan. Ook de reciprociteit van IT leveranciers en ZZP’ers die geplaatst zijn op langdurige projecten speelt hier een belangrijke rol. Natuurlijk zijn niet alle conclusies die in het rapport netjes worden opgesomd van pagina 9 t/m 22, te wijten aan de inhuur van externen. Ja, ze spelen hier absoluut een rol maar daardoor ook waarschijnlijk in de oplossing. Nog een voorbeeld: de kennis van ICT van de overheid is te laag. Ook hier speelt het fenomeen dat de externe slecht is in zijn kennis overdragen aan de inlener. Het is gewoon niet in zijn belang.

De aanbevelingen van de commissie, waarvan vele hout snijden, missen een visie op gebied van externen. Behalve dan iets over het meer centraal inhuren, wat niet slecht is voor de bestuurbaarheid maar niets aan het probleem zelf oplost. Het missen van die visie is jammer. Helemaal omdat in mijn visie externen ook een bron van innovatie en kennis kunnen zijn en, mits juist ingezet, juist kunnen borgen dat projecten wel op tijd en met de juiste resultaten kunnen worden opgeleverd.

Het is lachwekkend dat “case 7” van de commissie “WERK.NL” als lopend project wordt genoemd zonder einddatum en beginnend in 2001. De definitie van projecten bestaat o.a. uit beperkte tijd en middelen. Zo is een project al snel het walhalla voor externen.

Wie externen op de juiste competenties selecteert en op de juiste manier inzet zal zien dat ze meer opleveren dan kosten. Ook de leveranciers van de zogenaamde flexschil spelen hier een belangrijke rol. Een goed functionerend resource allocatie proces zal veel problemen van de samenwerking van vast en ingehuurd personeel borgen. Juist op dit vlak valt wat te leren van banken die in dezelfde situatie zaten een aantal jaren geleden.

Voor mij zie ik al snel werk hier. Als consultant op gebied van inzet van ICT’ers, maak ik mijzelf altijd snel misbaar en ben ik zo lui dat ik daarom snel mijn kennis overdraag, zodat men zelf kan doen wat men van mij vraagt. Ik wacht op het telefoontje!.

eerder verschenen op Linkedin voor al mijn blogs op Linkedin zie hier 

 

Geef mij een goed stemadvies

Ongeveer twee jaar geleden stonden we ook voor verkiezingen. Net als twee jaar geleden weet ik niet op wie ik ga stemmen. Ik zal zeker laten meespelen wat goed is voor de arbeidsmarkt. Op verzoek van velen stel ik net als twee jaar geleden de vraag “welke politieke partij heeft het betere programma voor de arbeidsmarkt?”.

De uitslag van de verkiezingen van twee jaar geleden is ons bekend . De VVD gaf volgens de toenmalige reacties de beste antwoorden voor de arbeidsmarkt. Na twee jaar weten we wat de resultaten zijn. Is dit dankzij of ondanks wat o.a. de VVD in het nu demissionaire kabinet heeft bereikt.

Ook net als twee jaar geleden zal het CPB de partijprogramma’s door gaan rekenen. Toen door Marc voor onssamengevat. De programma’s zijn nog niet uitgekristalliseerd maar de eerste stellingen zijn al ingenomen.

  • De PVDA neemt stelling tegen zoals zij noemen de hyperflexibiliteit .
  • Het CDA pleit voor een akkoord tussen werkgevers, werknemers en politiek om flexibiliteit uit te breiden in de arbeidsmarkt.
  • De VVD heeft dit thema nog niet echt benoemd in de media, maar in het concept partijprogramma (pagina 14) valt al te lezen dat ook zij kiezen voor het verhogen van de flexibiliteit.
  • De SP staat voorlopig op de lijn van de PVDA en kant zich ook tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
  • De PVV ziet al het kwaad uit Europa komen en kant zich voornamelijk tegen Oost-Europeanen die onze banen zouden inpikken. Dit met de kreet “Hún Brussel, óns Nederland”.
  • D66 wil de arbeidsmarkt juist in de uitvoering hervormen. De standpunten van D66 zullen ook nog verder worden aangescherpt en richten zich nu ook op meer flexibilisering.
  • Groen links promoot nog het standpunt van twee jaar geleden. Gebruikt de cijfers van twee jaar geleden en is nog druk bezig nieuwe standpunten in te nemen. Wel wordt vaak gesproken over geen “Flexibiliteit zonder zekerheid” en in het concept partijprogramma valt dit ook terug te lezen.

Zaak om de ontwikkelingen weer nauw te gaan volgen.

Deze keer keer wil ik de discussie over de politiek op recruitmentmatters.nl voeren. Daar zal ik ook de linkjes plaatsen naar een aantal polls met uitspraken. Natuurlijk, als het CPB de partijprogramma’s weer heeft doorgerekend zullen deze ook daar worden besproken. Zodra Google weer net als twee jaar geleden zijn tool over de partijprogramma’s laat gaan zal ik ook die weer inzetten. Ik ben benieuwd naar jullie adviezen en commentaar zodat ik weer als zwevende stemmer kan neerdalen.

meer blogs :