Komt verandering van binnen of van buiten?

Inleiding

riddergroep

Als er decharge is van een project zijn weinig betrokkenen nog bezig met de feitelijke verandering. De evaluatie -indien die volgt- kijkt terug met de gedachte de zogenaamde ‘best lessons’ voor toekomstige projecten mee te nemen. Komt de tijd van het nieuwe project zal men zelden stil staan bij wat er nu veranderd is, waarom en waardoor. We beginnen opnieuw vanuit de werkelijkheid van nu. Als de best lessons al zijn vastgelegd, passen ze niet bij onze nieuwe vragen over de toekomst. De organisatie, de groep, het project of de afdeling kent zijn eigen dynamiek en moet verder. Toch moet iedere organisatie zich vooraf verantwoorden over de toekomst en plannen maken over hoe zij de omgeving en zichzelf gaan aanpassen. We analyseren de omgeving, zoeken de kansen en bedreigingen. We analyseren onszelf en zoeken onze krachten en zwakten en maken dan onze plannen. Maar de verandering lijkt zich in een andere dimensie te bevinden. Het plan wordt beschreven als waren de sterktes en zwaktes de kansen en bedreigingen een status quo en zijn slechts de weg waarover wij reizen, zonder dat deze een rol zelf spelen bij de veranderingen die gaan plaatsvinden. Noch heeft de verandering enige invloed op de weg zelf. Het is dus moeilijk om te beschrijven wat er precies is veranderd omdat niemand uit een project in de gelegenheid is om zichzelf buiten de tijd en plaats van het project te plaatsen en zo kan zien wat er is veranderd en of niet van buiten of van binnen kwam.

Het probleem van ons niet bezighouden met de vraag of de verandering van buiten of van binnen komt, maakt dat we weinig richting geven aan de invloed die wij zelf hebben op de toekomst en de verandering. We zijn de dijkenbouwers die niet weten wat het effect is van onszelf en de omgeving op het stijgen van het water. Het vaststellen van wat binnen en buiten is (voor een project wordt dit vaak het projectkader genoemd) is belangrijk om zelf een standpunt in te nemen van waaruit men de veranderingen wil en kan bekijken.

In dit hoofdstuk wil ik de vraag beantwoorden wat van buiten komt en wat van binnen komt. Hoe kunnen we met het antwoord omgaan bij onze plannen. Het is een verkenning in een in mijn ogen onontgonnen gebied. Door zoals Hannah Arendt een Socratisch gesprek met zichzelf aangaat. Zo wil ik voor dit probleem een wereld scheppen. Een wereld zoals door Hannah Arendt vergeleken met een tafel. Een tafel waar de problemen op tafel komen en de stellingen netjes op hun stoel blijven zitten rond de tafel. Dezelfde tafel die nodig is om als individu mee  te kunnen veranderen zonder de vrijheid te verliezen aan de groep en haar proces.

Na de inleiding wil ik dieper ingaan hoe we kijken tegen binnen en buiten bij organisaties. Wat de invloed is van onze blik. Met welke ogen we naar de werkelijkheid gaan kijken. Hier maak ik de wereld uit de voorgaande alinea zichtbaar en probeer zelf een standpunt in te nemen wat voor mij binnen en buiten is. De werkelijkheid wil ik beschrijven aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe we bij USG People hebben geprobeerd een aantal innovaties door te voeren. Dit in de vorm van een verhaal uit een andere wereld zodat het verhaal de hoofdrol kan spelen en niet de wereld.

Hierna volgt mijn analyse en beschouw ik de behaalde resultaten, waarbij ik zal proberen een blik te werpen op wat er intern veranderde en wat er om ons heen veranderde en wat van binnen kwam en wat van buiten. De standpunten worden aan tafel gezet, de tafel die de eerder geschapen wereld symboliseert. Tot slot wat conclusies, gevolgtrekkingen en vragen die ik mijzelf stel op basis van wat ik heb gevonden. Wat -ondanks de lessen die ik heb geleerd- de ruimte openlaat om zelf aan tafel te gaan zitten. Lees verder

Employee Advocacy : omdat mensen de sleutel zijn op Internet

handjes

Vele handen maken licht werk. Klinkt simpel maar kan best lastig zijn als je het nodig hebt. Naar aanleiding van mijn hoofdstuk in het boek “In dialoog over veranderen” wordt mij vaak gevraagd “wat is de beste tip die je kan geven bij innovatie projecten”. Een simpele vraag waar ik vaak te ingewikkeld op antwoord. Ook in het boek kom ik de belangrijkste tip niet echt tegen. Vele handjes maken licht werk. En de handjes zijn nu eenmaal je eigen medewerkers bij een organisatie. Wat is daar nu lastig aan?

Lastig is dat je mensen nodig hebt op momenten dat je er niet zelf bij bent. Hoe mooi is het niet als een ander je af en toe kan vertegenwoordigen alsof je er zelf bij bent. Dit is helemaal het geval met de online projecten waar ik mee te maken heb. In het hoofdstuk dat ik schreef gaat het voornamelijk over e-business projecten die binnen USG People werden gerealiseerd. Natuurlijk heeft succes vele vaders maar toch zijn het er in feite meer dan er genoemd worden. Namelijk ieder project werd gedragen door grote groepen medewerkers van USG People die de ideeën toen vaak uitdroegen, ook op momenten dat er weinig zogenaamde projectmanagers in de buurt waren.

Het fenomeen dat je vertegenwoordigd wordt door je eigen medewerkers wordt bij social Media ook wel “Employee Advocacy” genoemd. In mijn ogen en in die van meerdere experts één van de belangrijkste zaken om te regelen bij het slagen van een social media traject. Als bedrijf vraag je ook nogal wat, als je wilt dat jouw medewerkers je ook vertegenwoordigen op hun eigen feestjes en ze zowel online als offline een goed woordje voor je doen als je er niet bij bent. Waarom zou iemand met zijn privé account op Linkedin, Facebook, Twitter of welk ander platform dan ook iets zeggen waar jij als bedrijf op dat moment behoefte aan hebt.

Zoals ik beschreef bij mijn blog over de Customer Journey komen jouw klanten je bedrijf op veel meer plaatsen tegen dan je zo in eerste instantie denkt. Dit is al helemaal het geval op het internet. In veel gevallen zijn het medewerkers in situaties dat zij in hun eigen wereld zijn zonder dat het bedrijf fysiek in de buurt is. Hoe fijn is het dan niet dat uw medewerker u op dat moment vertegenwoordigt. De juiste dingen zegt op het juiste moment.

Beginnen we bij het begin. Om te weten wat ze moeten zeggen moeten medewerkers geïnformeerd zijn. Klinkt simpel maar juist bij de zo vaak belangrijkste zaken is het delen van de juiste informatie niet iets wat perse ook gebeurt. Helemaal als het over gevoelige zaken gaat zijn eigen medewerkers vaak slecht of niet geïnformeerd. Een heldere visie en missie kunnen helpen zodat medewerkers vaker weten wat te moeten doen als ze hun bedrijf willen vertegenwoordigen.

Als medewerkers op de hoogte zijn moeten medewerkers het ook nog willen en kunnen. Logisch dat mensen dus betrokken moeten zijn, de waarde van hun vertegenwoordiging moeten inzien, geïnspireerd zijn en meer van deze waarden (door sommige als zachte waarden gezien). De harde zaken op social media kunnen we meten, maar zijn een gevolg van de eerder genoemde punten; wordt het bedrijf gevolgd, worden vacatures uitgezet in het eigen netwerk, worden content items gedeeld, wordt er gelinkt naar uw bedrijf en zo zijn er nog vele zaken meer.

bron: http://www.hodes.co.uk/

Vele handjes maken licht werk. Daar mag men als bedrijf dus best wel wat meer aandacht aan geven. Bedenk dat als het bij e-business niet lukt uw eigen mensen in te zetten op de social media, de kans dat uw klanten dit gaan doen niet erg groot is. Vandaag nog beginnen met het regelen dat uw eigen personeel de juiste content op een makkelijke manier krijgt aangereikt. Uw medewerkers die dat dan in hun omgevingen en sociale netwerken delen. De vrienden van uw medewerkers die daar dan weer op klikken, delen en reageren. De interactie en het bereik wat u weer kan meten. Gemotiveerde medewerkers door het bedrijf gefaciliteerd en geactiveerd maken licht werk, kortom “Employee Advocacy”.

Blog eerder verschenen op linkedin

Een “Customer Journey” is een reis met vele ontmoetingen.

De reis die het bedrijf maakt om zijn producten of diensten aan de man te brengen wordt natuurlijk vergeleken met de reis van de klant die producten wil gaan kopen. Toch worden reisontmoetingen van klant en bedrijf vaak gemist doordat men de verkeerde informatie bekijkt, bevraagt en meet. De getalletjes geven ons een verkeerde zekerheid over de reis en ontmoetingen van de klant. Helemaal in mijn wereld van klikken en conversie. Google speelt een belangrijke rol in het meten van klikken en internet gedrag en ook op gebied van het bestuderen van de zogenaamde Customer Journey kan Google inzicht geven.

Naast de bekende analytics tools heeft Google een mooi kennis platform dat juist veel over Customer Journey’s publiceert. Think with google heet dit platform. Op dit platform staat ook een mooie tool om inzicht te krijgen over hoe verschillende Customer Journey’s op internet er uitzien. Verschillende branches en regio’s kan men met elkaar vergelijken (zie hier). Het mooie is dat als men de ontmoetingen op Customer Journey’s duidelijk heeft, men goed met vragen kan uitzoeken hoe de klant die ontmoeting heeft ervaren. Ook voor het stellen van dat soort specifieke vragen zijn veel tools voor handen en is het van belang dat men de juiste vragen op het juiste moment stelt. Als voorbeeld hoe inzichten en ontmoetingen van de klant soms verkeerd worden geïnterpreteerd en er veel vragen en antwoorden gemist worden, zal ik een verhaal vertellen over pizza’s.

De Pizzabakker

Er is een pizzabakker die zijn pizza’s veel en vaak verkoopt. Op internet is te lezen dat de klanten de pizza’s als top beoordelen. Toch worden er in sommige wijken steeds minder pizza’s verkocht en viel de omzet de eigenaar wat tegen in gedeeltes van mijn mooie stad. Online zijn de pizza’s goed te bestellen en de website wordt bijna altijd als goed beoordeeld. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de pizza’s en ook ik kan niet anders zeggen, ze zijn dun, knapperig en erg lekker.

Nu ben ik bij de pizzabakker geweest en de pizzabakkerij zag er toppiejoppie uit. Schoon en mooie producten. Helaas voor de pizzabakker zijn er nauwelijks klanten die dat zien. En ondanks dat van het hele proces van bestelling tot het eten van de pizza, de tijd van het bakken van de pizza het langst is, kan de klant dit alles alleen beoordelen bij de hap die hij neemt.

Online is al snel te zien dat de website goed gevonden wordt en gelukkig hebben we gezien dat de beoordeling van de website goed was. Iedere klant die via internet zijn pizza’s zoekt komt dus met deze beleving in aanraking en het is goed dat de bakker hiernaar vraagt. Nu worden er veel pizza’s via internet (mobiel, tablets en laptops) besteld en ook dit proces ziet er goed uit. En iedere klant die een pizza bestelt komt in aanraking met dit proces. Dus weer een plus in de Customer Journey.

Er wordt ook een groot gedeelte van de pizza’s via de telefoon besteld. Hier was een dingetje dat snel was opgelost en waaruit blijkt dat het stellen van de juiste vragen van belang is. Één van de telefonistes was slecht te verstaan aan de telefoon en dit leidde tot ergernis, ongeveer een kwart van de bestellingen kwam via de telefonistes binnen. Dit probleem werd relatief snel ontdekt waardoor dit verder weinig problemen meer opleverde.

Een groter probleem was de aflevering van de pizza’s. Niet zo zeer de kwaliteit van de pizza’s (warm, heel) was een probleem. Het probleem van gepast geld en wisselen viel ook wel mee, doordat dit altijd in het bestel proces werd uitgevraagd. Maar het simpele feit dat de bezorgers meestal hun helm op hielden was het grote probleem. Nu had bijna iedere bestelling hier wel mee te maken, maar toch kwam de pizzabakker hier bij toeval achter toen een vriend hem vertelde dat hij zich daar aan ergerde. Na onderzoek bleek dat de meeste klanten zich daar aan ergerden. Toch bestelde men wel pizza’s en verklaarde dit niet waarom sommige wijken achter liepen. Het “helm af” beleid hielp zeker en werd ook via opmerkingen via de vragenformulieren terug gekoppeld.

Het probleem dat het langst duurde voor wij er achter kwamen was, dat de pizza-koeriers op sommige trajecten veel te hard reden. Nu had de bakker dit kunnen weten omdat dit tot een ongeluk had geleid waarbij zelfs gewonden waren gevallen. En ondanks dat in de lokale krant het bedrijf niet bij naam was genoemd wist iedereen in de desbetreffende wijk welk bedrijf het was. Sterker, toen dit probleem bekend werd en er actief werd uitgezocht, bleek dat in vele wijken waar weinig pizza’s werden besteld, men zich vreselijk ergerde aan de scheurende koeriers die op weg waren naar verder liggende wijken voor hun bestellingen. Nog steeds is men bezig dit probleem op te lossen en de ontmoetingen van veel mensen maakte dat de Customer Journey al een andere route kende en men verandert nu eenmaal niet zo snel van route.

Meten is weten bij digital engagement en tools gaan helpen bij het in kaart brengen van de Customer Journey. Maar je hebt ook mensen nodig die bij iedere oplossing en bij ieder probleem helpen bij het vinden van de juiste vragen op het juiste moment.

Deze blog verscheen eerder op Linkedin

Discriminatie is makkelijk voor recruiters op Facebook

Dat je via social media kandidaten kan bereiken is doorgedrongen tot de recruiterment society. Op “Recruitmentmatters.nl” zijn voorbeelden genoeg te vinden over dat het bereik van kandidaten via social media te vergelijken is met jobboards en hoe het bereik te analyseren is . In dit blogje een voorbeeld hoe je makkelijk/goedkoop en heel precies met Facebook je doelgroep kan bereiken.

In onderstaand plaatje zie je hoe ik via mijn Facebookaccount een selectie heb gemaakt.  facebook advertentie

In dit geval heb ik gekozen voor vrouwen tussen de 18 en 45 jaar in de omstreken van Almere die in hun profiel interesses het woord “secretaresse” hebben staan. Ondanks dat discriminatie verboden is een selectie maken wie een advertentie ziet en wie niet erg makkelijk. Nu weet ik dat met het plaatsen van de bovenstaande vacature/advertentie 840 mensen bereik die voldoen aan mijn voorkeur.

Met de kosten die meestal tussen de 0,05 en 0,1 cent per klik liggen klinken de woorden van Gijs Bos Belangrijkere metric is kosten per aanname (cost per hire)” als muziek in de oren. Door de selectie mogelijkheden van Facebook krijg je alleen relevante bezoekers via de advertentie en vergeet even dat je wellicht heel veel mensen niet bereikt uiteindelijk heb je maar 1 match voor een vacature nodig dat er wellicht nog duizenden andere match mogelijkheden waren is voer voor recruitment filosofen.

Voor een eventuele stap voor stap uitleg hoe een advertentie aan te maken hier een kort filmpje.

Is de grootste ook de beste?

Vaak kijken we naar de grootste. Maar is de grootste ook de beste? Is de grootste vacaturesite met de meeste vacatures ook de beste? Met andere woorden, vervult de grootste vacaturesite de meeste vacatures? Dat is informatie die bij vacaturesites lastig te benchmarken is.

Wel circuleren er lijsten over welke vacaturesites de meeste bezoekers trekt. Meestal gebaseerd op de tools als Alexa of Google trends waarbij de gratis informatie vaak ontoereikend is. Tot slot is er natuurlijk de betaalde informatie van partijen als Comscore, GFK, Nielsen. Informatie die maar sporadisch wordt gedeeld.

 

Als werkgever ben ik vooral geïnteresseerd hoe ik de juiste kandidaten bereik met mijn vacatures en advertenties. Hiervoor gebruik ik vaakDoubleClick Adplanner  van Google. Deze tool is bedoeld om gericht Google Ads in te kunnen kopen. Deze tool kan net als de eerder genoemde tools vertellen wat het bereik is van een website (ook over de wat kleinere websites wordt informatie verstrekt). Hier een voorbeeld van een Nederlandse vacaturesite waar ik een persoonlijke band mee heb; Gus.nl :

clip_image002

Het leuke van Adplanner is dat naast het onderzoeken van websites je ook doelgroepen kan onderzoeken.

Als voorbeeld geef ik hier een grafiek waarop je kan zien welke websites mensen bereiken die hebben gezocht met de woorden secretaresse en vacature en met als interesseloopbaan (in mijn optiek dichtbij de doelgroep werkzoekende secretaresses):

clip_image002

De verticale as geeft het bereik binnen de doelgroep in procenten weer, de horizontale as geeft het aantal unieke bezoekers weer in duizendtallen. De getoonde sites in de grafiek zijn geselecteerd. Dit is gedaan via de lijst aan de rechterzijde van het scherm. Verder is de grafiek een momentopname; in dit geval gemaakt op 11 november 2011. Een bijzondere datum…

De grafiek laat zien dat Youtube het grootste bereik heeft binnen deze doelgroep. Op zich zelf een open deur omdat bijna iedereen naar Youtube gaat; dus ook mensen die zoeken naar secretaresse vacatures. Maar het bolletje van YouTube is heel klein. Dit komt omdat de grootte van het bolletje de mate weergeeft waarin de site past bij de interesse (loopbaan) van de doelgroep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grootste bolletjes die van Nationale Vacaturebank en Monsterboard zijn.

Een advertentie op Facebook kan meer bezoekers bereiken binnen de doelgroep dan via Monsterboard. Daarom is het misschien een goed idee om eerst eens met deze tool te spelen voordat gedachteloos een vacature op een grote vacaturesite wordt geplaatst. Ik zal in een volgende blog posting laten zie hoe een doelgroep op Facebook kan worden geselecteerd.

Dit soort plaatjes zijn makkelijk te generen. In dit korte filmpje geef ik een uitleg hoe je dit zelf kan doen.

Deze blog is ook verschenen op recruitmentmatters.nl

 

meer blogs :