Links voor Uitzendkrachten, Flexwerkers.

Links voor Uitzendkrachten, Flexwerkers.

Op internet is veel te vinden over uitzenden en flexwerken het meeste is echter niet gericht op de uitzendkrachten en flexwerkers zelf.

Onderstaande links zijn interessant voor iedereen werkend als flexwerker

 1. In Nederland zijn veel uitzendbureaus aangesloten bij een
  ABU
   brancheorganisatie. De grootste is de ABU
 2. Uitzendkrachten die werken via een uitzendbureau die is aangesloten bij de ABU, vallen onder de desbetreffende CAO
 3. Naast de ABU is de tweede brancheorganisatie de NBBU
 4. Uitzendkrachten die werken via eenHome uitzendbureau die is aangesloten bij de  NBBU, vallen onder de desbetreffende CAO (Link: verkorte versie https://www.nbbu.nl/sites/default/files/verkorte_versie_cao_uitzendkrachten.pdf en uitgebreide versiehttps://www.nbbu.nl/sites/default/files/nbbu_cao_voor_uitzendkrachten.pdf)
 5. Daarnaast zijn er niet aangesloten uitzendbureaus om te zorgen dat allen uitzendkrachten wel conform en correct worden verloont is er de stichting SNCU (stichting naleving CAO voor uitzendkrachten) (link: http://www.sncu.nl/NL/ ) Hoe de verschillende CAO’s op elkaar zijn afgestemd vindt u in de volgende links: http://www.sncu.nl/NL/CAO_01.aspx en http://www.sncu.nl/NL/CAO_02.aspx verder is SNCU telefonisch bereikbaar via hun  Helpdesk Voor meldingen kunt u ons op maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 16.00 uur telefonisch bereiken op telefoonnummer 0180 64 25 32
 6. De SNCU is opgericht door het zogenaamde Sociaal Fonds Uitzendbranche. Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. (link: http://www.sfu-online.nl/wie-zijn-aangesloten-bij-sfu )
 7. Voor de arbeidsomstandigheden is Stichting arbo Flexbranche (STAF) door de SFU opgericht. (Link: http://www.arboflexbranche.nl/informatie-voor-uitzendkrachten/ )
 8. Voor opleidingen in de flexbranche is door de SFU de stichting opleiding & ontwikkeling flexbranche ( STOOF ) opgericht. (Link: http://www.stoof-online.nl/flexkrachten/home.asp?pagnaam=homepage )
 9. Het pensioen voor flexkrachten is geregeld bij de oprichting van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STIPP).  (link: http://www.stippensioen.nl/werknemer-en-basisregeling/jouw-pensioenregeling/werkgevers-binnen-stipp)
 10. Verder zijn er natuurlijk vakbonden die zich bezig houden met het behartigen van de belangen van uitzendkrachten zie hiervoor de volgende links: www.fnvflex.nl www.cnvflex.nl www.deunie.nl  en www.lbv.nl
 11. De kwaliteit van het uitzendproces wordt door de de Stichting Normering Arbeid (SNA) geborgt. (Link: http://www.normeringarbeid.nl/ )
 12. Last but not least wordt de wetgeving geregeld door de overheid (link: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws
  )
Deel en have fun
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Hyves

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *